`$site.phones[0].num_title`
Адрес:
Armégatan 24, 171 71 Solna, Sweden
t_img
Skicka förfrågan
Dogwalker / Hundrastning
Solo promenader med din hund
Hundrastning når du behöver det
Dogwalker / Hundrastning
Solo promenader med din hund
Hundrastning når du behöver det

Villkor

- Första träffen med en ny potentiell hundvakt är alltid kostnadsfri, så ni debiteras ingenting förrän vi har funnit en kandidat som ni vill anställa.

- Kunden och hundvakt kommer överens om när, var och hur ofta tjänsten skall utföras.

- Betalning sker via faktura (10 dagar). 

- Lördag, söndag & helgdag tillkommer 40 kr/promenad

 

Flockrastning_bundet - Den Bundna Prisplanen

Vid val av den bundna prisplanen schemalägger kund tillsammans med sin hundvakt alla pass minst två veckor i förväg. Den överenskomna schemaläggningen är inget som kunden eller hundvakten ska skicka in till oss utan är endast till för att hundvakten ska vara till tillgänglig på era bestämda dagar. 

Väljer Ni den bundna prisplanen så debiterar vi utefter antal promenader per månad. I de bundna prisplanerna är det viktigt att Ni kommer upp i en viss antal promenader per månad, annars debiteras ni minsta debitering per månad enligt nedan. Köper ni fler promenader samma månaden debiterar ni samma pris för yterligare promenader som er nyvarandeprisplan har.

(!) Det är upp till kunden att kontrollera att nivån av minsta debitering per månad uppnås.

Antal promenader per vecka och vilka dagar hundvakten kan jobba kan variera enligt kundens behov och den överenskommelse som finns med hundvakten. Hundvakterna försöker även i möjligaste mån vara flexibla om snabba ändringar skulle behöva ske. I den bundna prisplanen har varje part två veckors uppsägningstid.

​Flockrastning 2: Minsta debitering/månad är 8 promenader. Motsvarar ungefär 2 promenader/vecka

Flockrastning3: Minsta debitering/månad är 12 promenader. Motsvarar ungefär 3 promenader/vecka

Flockrastning4: Minsta debitering/månad är 16 promenader. Motsvarar ungefär 4 promenader/vecka

Flockrastning5: Minsta debitering/månad är 20 promenader. Motsvarar ungefär 5 promenader/vecka

 

Första månaden vid bunden prisplan

Eftersom många nya kunder kanske inte startar med sin hundrastning precis i början av en månad (första passet) debiterar vi inte något minimum belopp (timmar) den första månaden utan endast den valda timkostnad x antal köpta promenader.

Vid Sjukdom

Om din hundvakt skulle bli sjuk så försöker ni i första hand att komma överens om en ny tid. Om det inte är aktuellt behöver ni meddela oss och vi debiterar inget för uteblivna promenader.

Ledigheter/Semester eller paus

Vill ni ta ledigt eller ta en paus från er hundrastning så behöver Ni meddela oss minst 14 dagar innan annars sker debitering enligt den prisplan som ni valt. Meddelar ni oss med kortare varsel än 14 dagar blir ni debiterade enligt minsta debitering som varierar beroende på den prisplan som ni valt för den perioden. Exempelvis planerar ni att inte ha hundvakt under sommaren mellan perioden 1 juni – 31 augusti, så behöver ni meddela senast 16 maj. Ett annat exempel är om ni åker bort en vecka över höstlov eller jullov behöver ni också meddela oss 14 dagar innan den första dagen ni inte vill ha hundvakt.


Anmälan för avbrott i tjänsten görs via den här länken.

Ändra mellan olika bundna prisplan

Ändring av prisplan behöver ni göra senast 14 dagar innan den 1:a på en ny månad. Vill ni höja antalet promenader per vecka behöver vi kontrollera om det finns lediga plats tillgängliga. 

 

Flockrastning_flexi - Den Obundna Prisplanen

Vid val av den obundna prisplanen kan vi inte garantera 100% att er hundvakt är tillgänglig alla de dagar ni önskar. Schemat sätter kunden och hundvakten enligt överenskommelse dem emellan. 

Den obundna prisplanen är väldigt flexibel men medför minskad trygghet både för hundvakt och för kund då vi inte kan garantera ett minimum antal arbetstimmar per månad för hundvakten och en högre tillgänglighet från hundvaktens sida till kunden.

Den obundna prisplanen har ingen uppsägningstid så kunden eller hundvakten kan säga upp avtalet från ett hundvaktstillfälle till ett annat.

De allmänna villkoren ändras från tid till annan. När förändringar görs kommer de att publiceras på vår hemsida https://hundvaktstockholm.se/villkor

Som kund informeras ni om att om ni fortsätter att använda tjänsterna efter att förändringar skett i våra allmänna villkor så är ni bunden av dem.  

Kontakta oss:
Телефон:
График работы:
Måndag-Fredag: 09.00-16.00
Адрес:
Armégatan 24, 171 71 Solna, Sweden